Ti bắn tiêu chuẩn - Đạn bắn tiêu chuẩn

Tên Sản phẩm:

Ti bắn tiêu chuẩn – Đạn bắn tiêu chuẩn

Chất liệu:

PP

Kích thước

10 mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 65mm, 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 230mm

Màu sắc

Màu trong – màu đen

Sử dụng:

Dùng bắn nhãn mác quần áo.