Ti bắn nhuyễn - Đạn bắn nhuyễn - Ti siêu nhuyễn

Tên Sản phẩm:

Ti bắn nhuyễn – Đạn bắn nhuyễn – Ti siêu nhuyễn

Chất liệu:

PP - Nylon

Kích thước

- Siêu nhuyễn: 3.5mm, 4.5 mm, 5.4 mm

- Nylon: 5mm, 7mm, 9mm, 11 mm, 12mm

- PP: 10 mm, 15mm, 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 65mm, 75mm

Màu sắc

Màu trong – màu đen

Sử dụng:

Dùng bắn nhãn mác quần áo.