Đạn xỏ - Ti xỏ ( Đạn xỏ đầu tròn - đầu nhọn)

Tên Sản phẩm:

Đạn xỏ - Ty xỏ (đầu nhọn và đầu tròn)

Chất liệu:

PP

Kích thước

3 – 5 – 7 – 9 – 12 inch

Màu sắc

Màu trong – màu đen

Sử dụng:

Dùng xỏ nhãn mác quần áo.