Ti xỏ bao đầu - Đạn xỏ bao đầu

Tên Sản phẩm:

Đạn xỏ bao đầu – Ty xỏ bao đầu

Chất liệu:

PP

Kích thước

3 – 5 – 7 inch

Màu sắc

Màu trong – màu đen

Sử dụng:

Dùng xỏ nhãn mác quần áo.