Ti đóng nhãn - Ti thang - Ti bắn cuộn

Tên Sản phẩm:

Ti đóng nhãn – Ti than – Ti cuộn

Chất liệu:

Nylon

Kích thước

13mm ( 25,000 pcs / cuộn)

Thương hiệu

SAGA

Sử dụng:

Dùng cho máy đóng nhãn, đóng mác quần Jean