Giấy Chống ẩm Việt Nam ( Giấy lụa VN)

Tên Sản phẩm:

Giấy chống ẩm Việt nam

Định lượng :

NA

Kích thước:

65 x 100 cm, Cắt theo khổ yêu cầu.

Màu Sắc

Màu trắng

Sử dụng:

Đóng gói áo sơ mi