Giấy dầu D23-D38 gsm ( Giấy MG - Giấy Glassine )

Tên Sản phẩm:

Giấy Dầu - Giấy Glassine & Giấy MG

Định lượng:

23gsm - 31gsm - 35 gsm - 38 gsm - 40 gsm

Kích thước:

75 x 105 cm, 85 x 102 cm, Cắt theo size yêu cầu

Màu Sắc

Trắng sáng và trắng ngà

Sử dụng:

Đóng gói quần áo, lót hình in, chống loang màu, loang dầu, lót thấm dầu thực phẩm, bánh kẹo