Bao đóng nút

  • Tên sản phẩm: Bao đóng nút
  • Kích thước: Theo yêu cầu
  • Màu sắc: Trắng, in màu theo yêu cầu
  • Chất liệu: PE, PP, OPP