Bao zipper

  • Tên sản phẩm: Bao zipper
  • Kích thước: 5x7 cm/ 4x 6/ Zipper lớn theo yêu cầu
  • Màu sắc: Gân trắng, gân đỏ, in màu theo yêu cầu
  • Chất liệu: PE