Nút nhựa/ nút sắt/ nút thành phần

  • Tên sản phẩm: Nút nhựa/ nút sắt/ Nút 2 & 4 thành phần
  • Kích thước: Theo yêu cầu
  • Màu sắc: Theo yêu cầu và thiết kế