Khoanh cổ thẳng

  • Tên sản phẩm: Khoanh cổ thẳng
  • Kích thước: 3.8/4.2/4.3/4.5/4.8 x 47/48/49.5 cm
  • Màu sắc: trắng Trong
  • Chất liệu: PVC