Bìa Lưng - Khoanh cổ giấy - Giấy chống ẩm

 • Bìa cắt vuông

  Bìa cắt vuông

  • Tên sản phẩm: Bìa vuông
  • Kích thước: 8 x 34 x 3 mm
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Chất liệu: Giấy Duplex/ Bristol/ Ivory
 • Bìa bế thành phẩm

  Bìa bế thành phẩm

  • Tên sản phẩm: Bìa lưng bế
  • Kích thước: 8 x 34 x 3 mm
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Chất liệu: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Bìa tay cài

  Bìa tay cài

  • Tên sản phẩm: Bìa tay cài
  • Kích thước: 8 x 34 x 3 mm
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Chất liệu: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Bìa logo/ chữ nổi

  Bìa logo/ chữ nổi

  • Tên sản phẩm: Bìa logo nổi
  • Kích thước: 8 x 34 x 3 mm
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Chất liệu: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Khoanh cổ vuông

  Khoanh cổ vuông

  • Tên sản phẩm: Khoanh cổ vuông
  • Kích thước: NA
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Khoanh cổ bế

  Khoanh cổ bế

  • Tên sản phẩm:Khoanh cổ bế
  • Kích thước: NA
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất xứ: NA
 • Khoanh cổ logo/ chữ

  Khoanh cổ logo/ chữ

  • Tên sản phẩm: Khoanh cổ logo - chữ nổi
  • Kích thước: NA
  • Màu sắc: NA
  • Xuất xứ: NA
 • Giấy hút ẩm pelure

  Giấy hút ẩm pelure

  • Tên sản phẩm: Giấy hút ẩm pelure
  • Kích thước: 75 x 105 cm
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất xứ : Đài Loan
 • Giấy hút ẩm VN thường / Tốt

  Giấy hút ẩm VN thường / Tốt

  • Tên sản phẩm: Giấy hút ẩm Việt Nam thường / Tốt
  • Kích thước: 65 x 100 cm
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất xứ : Việt Nam
 • Giấy dầu

  Giấy dầu

  • Tên sản phẩm: Giấy dầu
  • Kích thước: 75 x 105 cm
  • Định lượng : 22-60 gsm
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Giấy Tân Mai

  Giấy Tân Mai

  • Tên sản phẩm: Giấy Tân Mai 35
  • Kích thước: 68 x 79 cm
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Giấy in chữ ABC

  Giấy in chữ ABC

  • Tên sản phẩm: Giấy in chữ ABC
  • Kích thước: 1.2 - 1.8 m
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Xuất xứ: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Giấy đục lỗ

  Giấy đục lỗ

  • Tên sản phẩm: Giấy đục lỗ
  • Kích thước: 1.2-1.8 m
  • Màu sắc: Vàng
  • Xuất xứ: NA
 • Giấy bông

  Giấy bông

  • Tên sản phẩm:Giấy bông lót vải
  • Kích thước: 1.2 -1.8m
  • Định lượng: NA
  • Xuất xứ : Nhập khẩu