Kẹp nhựa - Kẹp sắt - Móc vớ

 • Kẹp số 1

  Kẹp số 1

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 01
  • Quy cách: 1200 pcs/ kg
  • Kích thước: 9 x 45 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng/ sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 2

  Kẹp số 2

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 2
  • Quy cách: 1200 pcs/ kg
  • Kích thước: 11 x 43 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 3

  Kẹp số 3

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 3
  • Quy cách: 2500 pcs/ kg
  • Kích thước: 9 x 39 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 4

  Kẹp số 4

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 4
  • Quy cách: 1730 pcs/kg
  • Kích thước: 9 x 40 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 6

  Kẹp số 6

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 6
  • Quy cách: 1430 pcs/ kg
  • Quy cách: 11 x 42 mm
  • Màu sắc: Trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 9

  Kẹp số 9

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 09
  • Quy cách: 2080 pcs/kg, 1760pcs/ kg ( Loại tốt)
  • Kích thước: 8 x 38 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa Trong
 • Kẹp số 11

  Kẹp số 11

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 11
  • Quy cách: 1050 pcs/kg
  • Kích thước: 21 x 34 mm
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 13

  Kẹp số 13

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 13
  • Quy cách: 2700 pcs/ kg
  • Kích thước: 10 x 31 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 15

  Kẹp số 15

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 15
  • Quy cách: 2300 pcs/kg
  • Kích thước: 9 x 37 mm
  • Màu sắc: Trắng trong/ trắng sữa
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 19

  Kẹp số 19

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 19
  • Quy cách: 1130 pcs/kg
  • Kích thước: 20 x 34 x 1.5 mm
  • Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa, trắng
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp số 20

  Kẹp số 20

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa số 20
  • Quy cách: 1600 pcs/kg (thường), 1350 pcs/kg(tốt).
  • Kích thước: 16 x 33 mm
  • Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa, trắng
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp M

  Kẹp M

  • Tên sản phẩm: Kẹp nhựa M
  • Quy cách: 1200 pcs/kg
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất liệu: Nhựa
 • Móc vớ

  Móc vớ

  • Tên sản phẩm: Móc vớ
  • Quy cách: 3000 pcs/kg
  • Màu sắc: Trắng, sữa, đen
  • Chất liệu: Nhựa
 • Kẹp sắt logo

  Kẹp sắt logo

  • Tên sản phẩm: Kẹp sắt có logo
  • Quy cách: 1000 pcs/ bịch
  • Chất liệu: kim loại
 • Kep sắt không logo

  Kep sắt không logo

  • Tên sản phẩm: Kẹp sắt không logo
  • Quy cách: 1000 pcs/ bịch
  • Chất liệu: Kim loại