Cardboard - Paper Collar band - Tissue paper

 • Cardboard with supporting card

  Cardboard with supporting card

  • Product Name: Cardboard with supporting card
  • Size: As your requirement & design
  • Color: one or two side
  • Material: Duplex/Bristol/ Ivory Paper
 • Cutting Cardboard

  Cutting Cardboard

  • Product Name: Cutting Cardboard
  • Size: As requirement
  • Color: one or two white side
  • Material: Duplex/ Bristol/ Ivory Paper
 • Die-Cutting Cardboard

  Die-Cutting Cardboard

  • Product Name: Die-Cutting Cardboard
  • Size: As your requirement and design
  • Color: one or two white side
  • Material: Duplex/Bristol/ Ivory paper
 • Cardboard with logo/word

  Cardboard with logo/word

  • Product Name: Cardboard with logo/word
  • Size: As your requirement & design
  • Color: one or two white side
  • Material: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Pelure tissue paper

  Pelure tissue paper

  • Product Name: Pelure tissue paper
  • Size: 75 x 105 cm
  • Color: Trắng
  • Original : Taiwain
 • Vietnamese Tissue paper

  Vietnamese Tissue paper

  • Product Name: Vietnamese Tissue paper
  • Size: 65 x 100 cm
  • Color: White
  • Origin : Vietnam
 • Tan Mai Paper

  Tan Mai Paper

  • Product Name: Tan Mai Paper
  • Size: 68 x 79 cm
  • Color: White
  • Origin: Vietnam
 • Giấy dầu

  Giấy dầu

  • Tên sản phẩm: Giấy dầu
  • Kích thước: 75 x 105 cm
  • Định lượng : 22-60 gsm
  • Xuất xứ: Đài Loan
 • Giấy bông

  Giấy bông

  • Tên sản phẩm:Giấy bông lót vải
  • Kích thước: 1.2 -1.8m
  • Định lượng: NA
  • Xuất xứ : Nhập khẩu
 • ABC Printed Paper

  ABC Printed Paper

  • Product Name: ABC printed paper
  • Size: 1.2 - 1.8 m
  • Color: White / Brown
  • Origin: Vietnam
 • Perforated & Hole Punched Paper

  Perforated & Hole Punched Paper

  • Product Name: Perforated & Hole Punched paper
  • Size: 1.2-1.8 m
  • Color: Yellow
  • Origin: Vietnam
 • Cutting Paper Collar band

  Cutting Paper Collar band

  • Product Name: Cutting paper collar band
  • Size: As your requirement & design
  • Color: one or two white side
  • Material: Duplex/Bristol/ Ivory
 • Die-Cutting Paper Collar band

  Die-Cutting Paper Collar band

  • Product Name: Die-Cutting Paper Collar band
  • Size: As your requirement & design
  • Color: one or two white side
  • Material: Duplex/ Bristol/ Ivory
 • Paper collar band white logo/ word

  Paper collar band white logo/ word

  • Product Name: Paper collar band white logo/ word
  • Size: As your requirement & design
  • Color: one or two side
  • Material: Duplex/ Bristol/ Ivory